Quậy blogs vui xuân Mậu Tý!

 

Đây là tấm hình do Ò nghịch ngợm chụp trộm họ nhà bờ lốc đang ngả ngớn ở công viên xin phép chủ nhân Ò em chú thích ảnh như sau (từ trái qua phải):
Thánh Đát - Khải Nguyên - em Hoa Nắng - anh Chiêu Đồng và anh Khắc Dũng.

 

Ối giời họ khỉ họ dê
Tranh cái lối đi về thế kia
Hay là ta cứ đem chia
Mỗi ông một hũ đem zìa zậy nha !
ka ka!

Thế thì cùng vỗ tay vào
Đệm là Khải nhé... thử nào: Khải Phong
Bebe... ok thế là đi tong!
Con ông hàng xóm anh Phong (ơi!) - nói gì?

Nói đi! Nói đi!

LHP

Giống y hàng xóm!

Cảm ơn hàng xóm... chồng mình... khỏe "re"
-------------------------------------------
Khỏe re rồi vợ mang thai
chín tháng mười ngày sinh hạ con trai
thoạt nhìn trông đã biết ngay
giống ông hàng xóm chẳng sai tý nào?

Tính sao tính sao tính sao...

Hai viên chẳng thể mang xào
Thả vô trong lọ... rượu nào cũng ngâm
Chờ trông chị vợ bác Phong
Mặt buồn xì xị... em mang tặng liền
Hôm sau... rạng rỡ mắt nhìn
Cảm ơn hàng xóm... chồng mình... khỏe "re"

Khỏe re là khỏe thế nào? kể ngay! kể ngay!?

LHP

VUI VỚI NGUYÊN TÝ NHÉ!

Dê già thì mới là dê
thịt đem biếu hết mang về hai viên
( viên đấy nói nhỏ với Nguyên)
Thôi thì các chị các em quây vào.

Giải quyết sao giải quyết sao?

undefined
Bác LHP kiếm đâu được dê núi
Nhìn thế này con gái chạy mất thôi
Râu dê thì đã nhiều rồi
Thêm hai sừng nữa nhìn ôi... dê già

LHP

Hoa Nắng

@-điệu nài dễ tương ớt wa@
Nè Hoa nắng !
Hải Phòng ta gọi "chí chương" nhớ chửa?

Nhím em

Gửi anh LHP

Còn đây là LHP

Anh Lâm xinh đến là xinh
Cho em dòm thấy giật mình hàng đêm

í anh Lâm ơi! nghía thấy anh Lâm rùi đêm quên ăn ngày quên ngủ ...ka ka ! điệu nài dễ tương ớt wa@

LHP

Còn đây là KHAINGUYEN ?

undefined

LHP

Còn đây là sư huynh LCĐ
undefined