Chớm thuThu sang rồi ư em?
Mình hẹn nhau mùa thu sẽ cưới
Bao điều muốn nói
Đợi cốm Vòng thơm nức bàn tay.

Đợi mẹ về quê hôm nay
Đôi cặp phu - thê để ngày mai đưa sang bên ấy
Có mùi hương hoa sữa đấy
Nhà mình liệu có... nhận không?

Hình như mẹ khen em sắp lấy chồng
Mắt môi sáng bừng khuôn mặt
Hình như ông trời sắp đặt
Chúng mình... hai đứa nên duyên

Hình như... mùa thu ấm êm
Cho thu nói yêu thành thật
Hình như... mùa thu làm mật
Cho tình ong bướm cũng say.


Khải Nguyên

Bạn thấy chưa? Vì bài thơ bên kia của tôi nên bạn được nàng yêu suốt 4 mùa (365 ngày) giờ thì chớm thu vậy mà... sang đến ngày thứ 366 ngày là bạn đã... rước người ta về làm vợ rồi. Cảm ơn KN đê!!!

Hình như mẹ khen em sắp lấy chồng
Mắt môi sáng bừng khuôn mặt
Hình như ông trời sắp đặt
Chúng mình... hai đứa nên duyên.

Tình cờ

Thu sang rồi ư em?
Mình hẹn nhau mùa thu sẽ cưới
Bao điều muốn nói
Đợi cốm Vòng thơm nức bàn tay.

Đợi mẹ về quê hôm nay
Đôi cặp phu - thê để ngày mai đưa sang bên ấy
Có mùi hương hoa sữa đấy
Nhà mình liệu có... nhận không?

Tình yêu mênh mang giữa đất trời thu Hà Nội. Hay quá!