Ca khúc: Hà Nội mưa ngâu


HÀ NỘI MƯA NGÂU
Lời thơ: Khải Nguyên
Nhạc: Vũ Đức Quân
Thể hiện: Công Quang
Phối âm: Vĩnh Hà

Hà Nội em vẫn đi về trên con phố xưa
Có con phố nào mênh mang thành nỗi nhớ
Có con phố nào bâng khuâng nghẹt thở
Nơi ấy mình hôn nhau.

Hà Nội hạ về trong cơn mưa ngâu
Hai đứa ước ao một lần được làm Ngưu Lang - Chức Nữ